Zespół specjalistów z UM w Łodzi opracowali innowacyjną tablicę edukacyjną.

Zespół specjalistów z UM w Łodzi opracowali innowacyjną tablicę edukacyjną.

Tablicę „Piramida Zdrowego Stylu Życia” stworzono w formie reliefowej. Ułatwia to osobie niewidzącej lub niedowidzącej przejrzystość w dostępie do poszczególnych obszarów tematycznych – tłumaczyła współtwórczyni rozwiązania dr n. med. Magdalena Wrzesińska, kierownik Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi.

“Dodatkowy QR-kod pozwala za pomocą aplikacji w telefonie na odsłuchanie audiodeskrypcji informacji prezentowanych na tablicy” – dodała.

Dostępne obecnie materiały edukacyjne, dotyczące m.in. promocji zdrowia, nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego właśnie zespół pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy z firmą telegraficzną Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej „TYFLOGRAF” opracował to narzędzie edukacyjne.

d
c