Niedowidzenie na świecie.

Niedowidzenie na świecie.

Eksperci WHO podali dane, z których wynika, że ponad 250 mln ludzi na świecie cierpi z powodu istotnego zaburzenia widzenia, w tym 36 mln jest niewidomych. Zatrważające jest to, że w ponad 80 proc. przypadków problemom tym można był zapobiec lub skutecznie leczyć dzięki wczesnej diagnozie. Głównymi przyczynami umiarkowanego oraz poważnego zaburzenia widzenia są nieskorygowane wady wzroku – krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm ( 53 proc). Inne przyczyny to zaćma – 25 proc., zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) – 4 proc., jaskra – 2 proc., retinopatię cukrzycową – 1 proc.

Natomiast wśród głównych przyczyn ślepoty WHO wymienia niezoperowaną zaćmę – 35 proc. , nieskorygowane wady refrakcji – 21 proc. oraz jaskrę – 8 proc.

Według raportu opublikowanego w piśmie „Lancet Global Health” w sierpniu 2017 r. liczba osób niewidomych na świecie wzrośnie do połowy XXI w. trzykrotnie – z 36 mln do 115 mln. Natomiast liczba osób z umiarkowanymi i poważnymi zaburzeniami widzenia z 217 mln do 588 mln.