Czy grozi nam globalna ślepota?

Globalna ślepota?

W Polsce na około 5 milionów osób niepełnosprawnych aż 1,5 miliona stanowią osoby z problemami dotyczącymi narządu wzroku. Jeśli patrzeć na to globalnie, to z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że upośledzenie wzroku dotyczy 285,4 miliona ludzi na świecie, z czego 13,8% to osoby niewidome.

Do najczęstszych przyczyn chorób oczu należą:

1/ wady wzroku przekładające się na ostrość widzenia (42%),

2/  zaćma (33%)

3/ jaskra (2%).

Wady refrakcji są w większości możliwe do skorygowania. Ale istotnym problemem jest brak profilaktyki, większość pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że regularne wizyty u okulisty są tak samo ważne jak coroczny przegląd ich samochodu.

Znaczną przyczyną ślepoty jest zaćma ale rozwinięta w tej chwili technika operacyjna wszczepiania sztucznych soczewek w większości przywraca widzenie.

Jeśli chodzi o jaskrę, która w 8% przyczynia się do całkowitego zaniewidzenia to tu też prognozy są optymistyczne. Na rynku jest wiele leków, które u pacjentów jaskrowych mogą pohamować proces utraty widzenia.

Natomiast wielkim wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest leczenie zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). W krajach rozwiniętych ok. 50% przyczyn upośledzeń widzenia jest związanych właśnie z tą chorobą.Wprawdzie i tu medycyna czyni wielkie postępy ale niestety leczenie często jest mało skuteczne.